Informace o zpracování osobních údajů

Kdo je odpovědný za zpracování Vašich osobních údajů?

Správce:

Mi Bohemia s.r.o., IČO 291 38 949, se sídlem Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha 10, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 203139

Kontaktní údaje: osobniudaje@xiaomi-czech.cz

(společně dále jen “Správce” nebo „my“)

 

Proč a jak jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Účely zpracování:

Správce bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které jste uvedl/a při přihlášce k odběru novinek, pro účely rozesílání různých obchodních sdělení, včetně vyhodnocování sledování obchodních sdělení zákazníkem.

Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně v databázi odběratelů novinek, případně i manuálně.

Právní základ:

Správce je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vaší přihlášky k odběru novinek (Vašeho souhlasu).

Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné.

Z odběru novinek je možné se kdykoli odhlásit při zaslání jakéhokoli vydání novinek nebo zasláním odvolání souhlasu na výše uvedené kontaktní údaje. Do odhlášení z odběru novinek je zpracování Vašich osobních údajů zcela legální.

Komu budou Vaše údaje poskytnuty nebo zpřístupněny?

Zpracovatelé:

Zpracovávat Vaše osobní údaje budou naši zaměstnanci a zaměstnanci naší spřízněné společnosti Witty Trade s.r.o. (IČO 248 45 353, se sídlem Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha 10) na základě smlouvy o zpracování osobních údajů

Je také možné, že budeme v rámci přímého marketingu spolupracovat s marketingovými agenturami pověřenými na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Další příjemci:

Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny dalším osobám s výjimkou případů, kdy zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány činné v trestním řízení, soudy) nebo jsou osobní údaje zpřístupněny z důvodu ochrany práv správce osobám, které jsou ze zákona vázány mlčenlivostí (např. advokáti) nebo převezmou závazek mlčenlivosti na základě smlouvy.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání obchodní činnosti Správce, nebo dokud se neodhlásíte z odběru novinek.

Jaká máte práva?

Máte právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů, na přístup k osobním údajům včetně práva na kopii Vašich osobních údajů a přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci, právo na jejich opravu nebo výmaz (pokud bude odvolán souhlas se zasíláním novinek nebo se odhlásíte z odběru novinek nebo bude ukončena obchodní činnost Správce), popřípadě na omezení zpracování (pokud zpochybníte přesnost zpracovávaných osobních údajů nebo budete požadovat omezení zpracování místo výmazu osobních údajů).

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zasíláním novinek.

Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).