Odstoupení od smlouvy

Mi STORE OLYMPIA Mladá Boleslav

Jičínská 1350/III

293 01

Mladá Boleslav

email: eshop@xiaomi-czech.cz

 

Právo na odstoupení od kupní smlouvy

  1. Od kupní smlouvy máte právo odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni převzetí zboží.
  2. Odstoupit od kupní smlouvy jsou oprávněny pouze fyzické osoby.
  3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat, a to prostřednictvím e-mailu, případně i osobně. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, není to však Vaší povinností.
  4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy daná zákonem, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
  5. Pokud vám byl společně se zbožím poskytnut dárek, při odstoupením od smlouvy je vaší povinností dárek spolu se zbožím vrátit. V případě že kupující dárek již použil a není schopen jej vrátit v původním stavu, bude kupujícímu účtována standardní cena dárku - vracená částka bude o tuto částku ponížena.

Důsledky odstoupení od smlouvy

  1. Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu celou výši kupní smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.
  2. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.
  3. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zašlete nebo doručte spolu s vyplněným formulářem na adresu Mi Store Mladá Boleslav, Jičínská 1350/III, 293 01 Mladá Boleslav.
  4. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
  5. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností.

Odstoupení od kupní smlouvy